Una nova temporada comença i uns nous articles es treuen al mercat, no deixant mai d’evolucionar i modernitzar els nostres productes.

El monotir de 30 amb allargador, 40 mm compatible amb tots els sistemes de subjecció del mercat, n’és una bona prova.